CSIRT-MU

Kyberbezpečnostní tým Masarykovy univerzity

Náš tým spadá pod Ústav výpočetní techniky a tvoří jej tři skupiny:

Všechny skupiny spolupracují na ochraně univerzitní počítačové sítě, jejich agenda se však za dobu existence CSIRT-MU značně rozšířila.

Chráníme kyberprostředí MUNI

Masarykova univerzita je moderní vzdělávací instituce, pro niž je bezpečné kyberprostředí nezbytné. Naším cílem je zajistit, aby takové skutečně bylo.

Náš tým zde byl založen 29. června 2009, kdy byl také zapsán organizací Trusted Introducer. Organizace sdružuje evropské národní, akademické i komerční počítačové bezpečnostní týmy. O necelé dva roky později, 1. února 2011, byl CSIRT-MU touto organizací také akreditován.

5. prosince 2016 se nám podařilo získat certifikaci od Trusted Introducer, a to jako prvnímu bezpečnostnímu týmu v ČR. Certifikace přinesla řadu zlepšení pro fungování týmu a jde také o potvrzení naší úrovně v mezinárodním měřítku.

Činnosti CSIRT-MU

Více než deset let chráníme kyberprostředí Masarykovy univerzity, jsme prvním certifikovaným bezpečnostním týmem v ČR, dlouhodobě se zabýváme vědeckým výzkumem i ostrou praxí a máme lví podíl na tom, že se kyberbezpečnost Česka hlídá z Brna.

Ochrana Masarykovy univerzity

Polem naší působnosti je univerzitní síť MU, konkrétně jde o:

všechny IPv4 adresy z rozsahu 147.251.0.0/16

všechny IPv6 adresy z rozsahu 2001:718:801::/48

doménu muni.cz

Naše kompetence jsou pak formálně stanoveny ve směrnicích rektora č. 9/2017 Správa informačních technologií a č. 10/2017 Používání informačních technologií. Jde zejména o koordinaci a řešení bezpečnostních incidentů v síti MU, komunikace s nadřazeným bezpečnostním týmem akademické sítě CESNET a správci IT MU.

Více se můžete dozvědět v sekci, která se zabývá našimi službami.

naše služby


 

Projekty

Účastníme se řady projektů, jejichž předmětem je výzkum a vývoj v oblasti kyberbezpečnosti. Na těchto projektech často spolupracujeme se subjekty z veřejného i soukromého sektoru.


 

Vytvořili jsme napřiklad platformu Kybernetický polygon a ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) pořádáme pravidelně bezpečnostní cvičení Cyber Czech.

Je toho však mnohem více, detaily se dozvíte v sekci o našich projektech.

projekty


Akademická činnost

Zabýváme se výzkumem, jezdíme na konference a píšeme odborné publikace týkající se nejrůznějších témat souvisejících s kyberbezpečností. Dnes se konkrétně věnujeme měření a analýze síťového provozu, síťové bezpečnosti a prostředí pro bezpečnostní výzkum a vzdělávání. 

Náš tým také dlouhodobě předává své znalosti studentům skrze vedení závěrečných prací, odborných stáží a výuky vlastních předmětů. Díky našemu týmu vznikla v roce 2018 na FI MU Laboratoř kyberbezpečnosti zaměřující se na praktickou výuku v oblasti kyberbezpečnosti. 


Osvěta

Kyberbezpečnost je důležitá pro všechny. Nechceme proto své znalosti sdílet pouze v odborných kruzích. 

Od roku 2012 vystupujeme v médiích, produkujeme vlastní populárně naučný obsah, účastníme se a pořádáme nejrůznější osvětové akce. Pro naši univerzitu jsme také vytvořily speciální stránku security.muni.cz, která se zabývá osvětou aktivitou pro studenty, vyučující a zaměstnance, a to v podobě kurzů, článků a sdílením aktuálních informací. 


Další informace o našich činnostech

Pokud se chcete dozvědět ještě více o tom co děláme, tak si můžete projít ostatní sekce na webu. Také můžete prozkoumat naše výroční zprávy, případně se mrknout na zprávy od ÚVT.

„Budoucnost kyberbezpečnosti je plná otazníků. Víme však naprosto jistě, že chceme být mezi těmi, kteří ji ovlivňují. Naší misí je budovat bezpečnější kyberprostředí pro všechny z nás.“

Naše mise

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.