CSIRT-MU – kyberbezpečnostní tým Masarykovy univerzity

Spadá pod Ústav výpočetní techniky a tvoří jej tři skupiny:
• Skupina reakce na incidenty,
• Skupina proaktivní bezpečnosti,
• Skupina bezpečnosti digitálních identit.
Všechny skupiny spolupracují na ochraně univerzitní počítačové sítě, jejich agenda se však za dobu existence CSIRT-MU značně rozšířila.

 


Jsme tu už devět let

Rychlý vývoj a zvětšující se závislost na informačních technologiích vede k potřebě jejich ochrany. Na Masarykově univerzitě byl z těchto důvodů v květnu roku 2009 zřízen CSIRT-MU.

Už 29. června 2009 byl CSIRT-MU zapsán organizací Trusted Introducer. Organizace sdružuje evropské národní, akademické i komerční počítačové bezpečnostní týmy. O necelé dva roky později, 1. února 2011, byl CSIRT-MU touto organizací také akreditován.

5. prosince 2016 získal CSIRT-MU jako vůbec první český tým certifikaci od Trusted Introducer. 


Činnosti CSIRT-MU

Chráníme univerzitní počítačovou síť, poskytujeme specializované služby, zabýváme se výzkumem
i vývojem, dělíme se o své znalosti a účastníme se kyberbezpečnostních projektů.

Ochrana Masarykovy univerzity

Polem naší působnosti je univerzitní síť MU, konkrétně jde o:

• všechny IPv4 adresy z rozsahu 147.251.0.0/16,
• všechny IPv6 adresy z rozsahu 2001:718:801::/48,
• doménu muni.cz.

Naše kompetence jsou pak formálně stanoveny ve směrnicích rektora č. 9/2017 Správa informačních technologií a č. 10/2017 Používání informačních technologií.

Jde zejména o koordinaci a řešení bezpečnostních incidentů v síti MU, komunikace s nadřazeným bezpečnostním týmem akademické sítě CESNET a správci IT MU.

Více se můžete dozvědět v sekci, která se zabývá našimi službami.

Projekty

Účastníme se řady projektů, jejichž předmětem je výzkum a vývoj v oblasti kyberbezpečnosti. Na těchto projektech často spolupracujeme se subjekty z veřejného i soukromého sektoru.

Mimo jiné jsme vytvořili platformu Kybernetický polygon a ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem pořádáme pravidelně bezpečnostní cvičení Cyber Czech.

Je toho však mnohem víc, můžete se o tom dozvědět v sekci projekty.

 

 

https://webcentrum.muni.cz/media/24685/xqqo.png?mode=crop&center=0.5,0.5&rnd=131232451760000000&width=250

Akademická činnost

Zabýváme se výzkumem, jezdíme na konference a píšeme odborné publikace týkající se nejrůznějších témat souvisejících s kyberbezpečností.

Náš tým také vzdělává budoucí odborníky na kyberbezpečnost. Vedeme závěrečné práce i vlastní předměty, například PV210 Kybernetická bezpečnost v organizaci, a na dalších se podílíme.

Další informace o našich činnostech

Pokud se chcete dozvědět ještě více o tom co děláme, tak si můžete projít ostatní sekce na webu či se podívat na to co o nás napsali jiní. Také můžete prozkoumat naše výroční zprávy, případně se mrknout na zprávy od UVT.

Výroční zpráva UVT z roku 2017
Výroční zpráva UVT z roku 2016
Výroční zpráva z roku 2015
Výroční zpráva z roku 2014
Výroční zpráva z roku 2013
Výroční zpráva z roku 2012
Výroční zpráva z roku 2011


Plány do budoucna

Chceme přispět ke zvýšení úrovně kyberbezpečnosti v České republice i ve světě skrze kvalitní výzkumné projekty, spolupráci s našimi partnery a vzdělávání budoucích odborníků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.