Postup při napadení webových stránek


  1. Web vypněte nebo jiným způsobem znepřístupněte
  2. Kontaktujte nás – zašlete nám základní informace o webu (použité technologie, verze, účel) a následující data pro forenzní zkoumání:
  3. My budeme web analyzovat a zjistíme, co způsobilo napadení.
  4. Na základe výsledků vám doporučíme, jak web zabezpečit (update, omezení přístupu, změna hesla, odinstalovaní nepotřebných pluginů apod.).
  5. Poté, co web zabezpečíte dle našich doporučení, jej můžete znovu zpřístupnit

Pokud to kontext vyžaduje, tak lze provést jen základní analýzu a povolit obnovení webu ze záloh, s tím že k aplikaci dalších bezpečnostních opatření bude docházet až následně, dle výsledků podrobnější analýzy.