Bezpečnostní doporučení pro uživatelské účty


 1. ZAVEĎTE CENTRÁLNÍ SPRÁVU UŽIVATELSKÝCH ÚČTŮ A OPRÁVNĚNÍ
  a nastavte jednotnou bezpečnostní politiku. Účtům, u kterých to není vyžadováno, odeberte rozšířená oprávnění a zakažte spouštění skriptů, instalaci softwaru, úpravy registru atd.
 2. ODDĚLTE ADMINISTRÁTORSKÉ ÚČTY OD BĚŽNÝCH
  Pro správu používejte speciální účet pro administraci systémů. Pro své ostatní pracovní aktivity (e-mail, web atd.) používejte běžný neprivilegovaný účet.
 3. PŘIDĚLTE KAŽDÉMU SPRÁVCI VLASTNÍ ÚČET PRO ADMINISTRACI SYSTÉMŮ
  Nepoužívejte sdílené účty.
 4. ZABEZPEČTE LOKÁLNÍ ADMINISTRÁTORSKÉ ÚČTY
  a nastavte unikátní heslo na každé stanici. V prostředí Windows můžete využít například LAPS (Local Administrator Password Solution).
 5. VYNUŤTE POUŽÍVÁNÍ SILNÝCH HESEL
  s ohledem na vyžadovanou složitost, délku a dobu platnosti. Zamezte opakovanému použití stejných hesel a používání slovníkových výrazů. Vynuťte změnu hesla, existuje-li podezření, že bylo kompromitováno.
 6. VOLTE JEDNODUCHÉ DOMÉNOVÉ NÁZVY
  aby byly jasně viditelné případné záměny písmen ve phishingových e-mailech.

 

Rady vychází z doporučeních, která vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.