Kybernetický polygon: Simulace, detekce a potlačení kybernetických hrozeb ohrožujících kritickou infrastrukturu 

Kybernetický polygon (KYPO) je jedinečné virtuální prostředí pro výzkum a vývoj metod na ochranu proti útokům na kritické informační struktury. Mezi základní vlastnosti prostředí patří flexibilita, škálovatelnost a efektivita využití zdrojů. V unikátním zázemí KYPO laboratoře lze realizovat komplexní bezpečnostní školení a cvičení.

Smysl projektu

Pouze ve specializovaném virtuálním prostředí lze provádět kvalitní výzkum a cvičení spojená s ochranou kybernetických infrastruktur. Prostředí Kybernetického polygonu našemu týmu umožňuje zabývat se výzkumem nových bezpečnostních metod, potenciálními hrozbami a jejich dopady. Vyjma toho se věnujeme pořádání školení a cvičení pro bezpečnostní týmy i studenty. Dlouhodobě tak přispíváme ke zvyšování standardů kybernetické bezpečnosti v České republice a ve světě.

Technologie a specifika

 • Komplexní prostředí, které je možné opakovat a upravovat
  Jednotlivá prostředí mohou obsahovat rozsáhlé počítačové sítě, a to včetně v nich běžících aplikací a služeb. Realistické podmínky nabízejí řadu možností pro výzkum a vývoj forenzních metod. Připravujeme také interaktivní školení a cvičení bezpečnostních profesionálů (například školení administrátorů či bezpečnostní cvičení, kde spolupracuje několik bezpečnostních týmů).

 • Cloudová infrastruktura umožňuje škálovat velikost experimentů
  Výpočetní zdroje cloudu jsou poskytovány projektem CERIT Scientific Cloud a MetaCentrum, největší česká virtuální organizace pro akademickou obec, zajišťuje výpočetní kapacitu cloudu.

 • KYPO podporuje variabilitu operačních systémů
  V prostředí laboratoře jsou k dispozici různé typy operačních systémů, příkladem Linux, Windows, Android. Snažíme se o maximální míru konfigurovatelnosti strojů, topologie sítě i jednotlivých linek. Pro všechny stroje dokážeme zajistit jak připojení k internetu, tak úplnou izolaci.

 • Sběr informací o strojích a síťovém provozu v prostředí probíhá automaticky
  Součástí každého prostředí jsou vestavěné měřicí infrastruktury s předdefinovanou sadou měřených veličin a možností jejího rozšíření. Vizualizace veškerých dějů a událostí probíhajících v počítačové síti a na jednotlivých strojích pomáhá přesněji ukázat průběh jakékoliv akce v daném prostředí.

Úspěchy projektu

Týmu projektu Kybernetický polygon byla udělena Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu.

Prostředí Kybernetického polygonu je od roku 2015 přístupné také v KYPO laboratoři v prostorách CERIT Science Park na Masarykově univerzitě. Laboratoř využíváme jako výzkumné i výukové prostředí. Pravidelně v ní pořádáme bezpečnostní školení a cvičení vedená odborníky převážně z našeho týmu. Spolupracujeme s dalšími subjekty, například pomáháme Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost s realizací bezpečnostního cvičení Cyber Czech.

Další informace

Projekt Kybernetický polygon byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015. Na počátku roku 2016 na něj navázal projekt Simulace, detekce a potlačení kybernetických hrozeb ohrožujících kritickou infrastrukturu opět podpořený Ministerstvem vnitra ČR v programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020.

Výstupy z projektu KYPO poskytujeme jako služby dalším zájemcům.

WEBOVÉ STRÁNKY INFORMACE O PROJEKTU

 

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

VG20132015103
VI20162019014

 

PARTNEŘI

 

POSKYTOVATEL

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.