Kybernetický polygon


Cílem projektu Kybernetický polygon (KYPO) je vytvářet jedinečné prostředí pro výzkum a vývoj metod na ochranu proti útokům na kritické informační infrastruktury v České republice. Zároveň toto prostředí umožňuje pořádání rozsáhlých bezpečnostních cvičení, jakým je například Cyber Czech.

 

Podpora a ocenění Ministerstva vnitra České republiky

Projekt Kybernetický polygon byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015.

Na počátku roku 2016 na něj navázal projekt Simulace, detekce a potlačení kybernetických hrozeb ohrožujících kritickou infrastrukturu opět podpořený Ministerstvem vnitra ČR v programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020.

Tým projektu Kybernetický polygon byla udělena Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu.

WEBOVÉ STRÁNKY INFORMACE O PROJEKTU

 

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

VG20132015103
VI20162019014

 

Vlastnosti Kybernetického polygonu

 Lze vytvářet komplexní scénáře, které je možné neomezeně opakovat a upravovat.

 Díky cloudové infrastruktuře,  je možné škálovat velikost experimentů.

 K dispozici jsou různé typy operačních systémů (např. Linux, Windows a Android).

 Poskytuje realistické podmínky pro školení, výzkum a forenzní scénáře.

 Automaticky sbírá informace o strojích a síťovém provozu ve scénáři.

 Stroje ve scénáři lze v případě potřeby připojit nebo izolovat od internetu.

• Výpočetní zdroje cloudu jsou poskytovány projektem CERIT Scientific Cloud.

Využití Kybernetického polygonu

Sofistikované prostředí KYPO umožňuje jednoduchou realizaci bezpečnostních experimentů a školení společně s maximální mírou konfigurovatelností strojů, topologie sítě i jednotlivých linek.

Lze vytvářet různé scénáře, které mohou obsahovat rozsáhlé počítačové sítě, v nich běžící služby a aplikace. Toho využíváme při realizaci interaktivních školení a cvičení bezpečnostních profesionálů (např. školení administrátorů či rozsáhlá bezpečnostní cvičení, kde spolupracuje několik bezpečnostních týmů).

Součástí je také poskytování vestavěné měřicí infrastruktury s předefinovanou sadou měřených veličin a možností jejího rozšíření a vizualizace dějů a událostí probíhajících v počítačové síti a na jednotlivých strojích.

Poskytování zájemcům

Výstup z projektu KYPO poskytujeme jako služby dalším zájemcům.

 V rámci služeb pro Masarykovu univerzitu
 V rámci komerčních cvičení pro subjekty ze soukromého i veřejného sektoru

 

 

 

PARTNEŘI

 

POSKYTOVATEL

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.