Výzkum a vývoj pokročilých analytických nástrojů pro analýzu bezpečnostních a výkonnostních problémů síťové infrastruktury, aplikací a služeb 

Projekt IT Operation Analytics (ITOA) se soustředí na dva hlavní cíle. Prvním je analýza dat z měření síťového provozu z hlediska výkonnostních charakteristik aplikací v síti, druhým komplexní zpracování událostí z bezpečnostního a výkonnostního monitoringu.

Smysl projektu

V současné době na trhu schází nástroje schopné uceleně vyhodnocovat výstupy z pokročilých monitorovacích technologií. Tyto technologie vytvářejí stovky událostí, které je nutné prioritizovat a následně adekvátně řešit. IT pracovníci proto čelí náporům provozních, výkonnostních a bezpečnostních problémů.

V projektu ITOA vyvíjíme software, který dokáže dlouhodobě monitorovat události v síťovém provozu, při jejich hodnocení a predikci vývoje zohledňuje minulý i současný stav, dochází k vzájemné korelaci událostí a k jejich vizualizaci. Celistvý vhled napomůže pochopení souvislostí v probíhajících dějích počítačové sítě.

Technologie a specifika

  • Pokročilá automatická analýza chování síťové infrastruktury
    ITOA provádí automatickou detekci příčin a predikci provozních, výkonnostních a bezpečnostních problémů a jejich dopadů na síťovou infrastrukturu, aplikace a služby. Software tedy automaticky objevuje složité vzorce chování a komplexní události ve velkých objemech dat.

  • Snadnější pochopení bezpečnostních událostí
    Software poskytuje historické, současné a prediktivní zobrazení dění na síti pomocí pokročilé analýzy časových řad. Společně s vizualizací získaných dat usnadňuje správcům sítě orientaci v datech a díky predikci umožňuje optimální plánování správy sítě.

Úspěchy projektu

Software pro sběr, vizualizaci, pokročilou analýzu a interpretaci chování síťové infrastruktury, aplikací a služeb nabízí nové technologie s celosvětovým tržním potenciálem. Za hlavní přidanou hodnotu pro správce sítě lze považovat rychlejší a přesnější chápání souvislostí dějů, které v počítačové síti probíhají.

 

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

TH02010185

PARTNER

 

POSKYTOVATEL

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.