Cyber Czech bezpečnostní cvičení


Cyber Czech je v ČR svého druhu jediné pravidelné bezpečnostní cvičení využívající technické a netechnické prostředky k procvičení obrany vůči simulovanému kyberútoku. Cvičení probíhá ve spolupráci Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost v uzavřeném prostředí Kybernetického polygonu.

 

 

https://webcentrum.muni.cz/media/25064/cyber-czech.png

Motivace

Závislost společnosti na informačních technologiích stále roste a společně s touto závislostí roste potřeba tyto technologie chránit. Většina států si situaci uvědomuje, a proto se snaží aktivně zajišťovat svoji kyberbezpečnost. Proto byl například v České republice v roce 2014 schválen zákon o kybernetické bezpečnosti a ze stejného důvodu jsou organizována také bezpečnostní cvičení Cyber Czech.

Cíl

Cílem cvičení je připravit bezpečnostní pracovníky vybraných subjektů (např. Armáda ČR, Český telekomunikační úřad, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Policie ČR či Úřad vlády) na práci pod tlakem probíhajícího útoku.

Popis cvičení

Celé cvičení probíhá v prostředí Kybernetického polygonu, které umožňuje vytváření reálných scénářů útoků (např. útok na jadernou elektrárnu). V rámci cvičení pracuje několik týmů obránců (obvykle šest pětičlenných týmů), které jsou nezávisle na sobě vystaveny stejnému scénáři. Každý tým tedy řeší stejnou situaci, se stejným cílem a řešení volí podle své strategie, znalostí a schopností.

Cvičení je navrženo tak, aby bylo komplexní. Proto kromě technologické stránky musí týmy obránců řešit během cvičení také právní aspekty a komunikaci s veřejností. Za jednotlivé úkony jsou pak týmy obránců bodovány. Hlavním účelem však není zvítězit, ale získat potřebné znalosti a schopnosti pro řešení podobných situací.

Cyber Czech je dvoudenní cvičení, ve kterém jsou kromě týmu obránců zapojeny desítky dalších odborných pracovníků, kteří jsou rozděleny do dalších týmů (útočníci, tým odborníků na právo, PR apod. a tým udržující technologickou infrastrukturu).

Přínos

Spojení jedinečného prostředí Kybernetického polygonu, scénáře vytvořeného NÚKIB a úsilí téměř stovky lidí, dělá cvičení Cyber Czech unikátním. Účastníci jej proto pravidelně hodnotí jako velmi přínosné pro jejich další práci. Cvičení tak přispívá k tomu, aby byly potenciální bezpečnostní incidenty řešeny efektivněji.

Své znalosti z organizace bezpečnostních cvičení Cyber Czech pak promítá CSIRT-MU také do dalších cvičení, která nabízí. Konkrétně jde o cvičení jako službu v rámci Masarykovy univerzitykomerční formu cvičení pro zájemce z jiných organizací.

Cyber Czech 2016

 

PARTNER

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.