Výzkum nástrojů pro hodnocení kybernetické situace a podporu rozhodování CSIRT týmů při ochraně kritické infrastruktury (CRUSOE)


Cílem projektu CRUSOE je výzkum nástrojů, které pomáhají udržovat tzv. situační povědomí o chráněné síti a podporují tak správné a efektivní rozhodování při ochraně kritických informačních infrastruktur. 

Situační povědomí 

Situační povědomí (situational awareness) je obecný pojem popisující vnímání a porozumění okolí v prostoru a čase včetně projekce dalšího vývoje situace. Situační povědomí se skládá ze tří základních částí: vnímání, porozumění a projekce. Každá z těchto tří částí je prerekvizitou části následující.

Bez úplného pozorování nemůžeme situaci plně porozumět a bez úplného porozumění situaci nemůžeme správně provést projekci dalšího vývoje situace. Pokud však situaci dokážeme dobře odpozorovat, porozumět jí a provést i projekci dalšího vývoje, můžeme přejít k rozhodování a vykonání akcí, které budou podloženy kvalitním situačním povědomím a budou tak o to efektivnější.

Nejčastěji bývá aplikováno oblastech, kde je třeba dbát na správné rozhodování v kritických situacích, například ve vojenství, námořní a letecké dopravě nebo ve složkách integrovaného záchranného systému. Svoje místo má situační povědomí i při ochraně a řízení kritických infrastruktur.

Smysl projektu

V projektu CRUSOE usilujeme o aplikaci nástrojů zajišťujích situačního povědomí do oblasti ochrany kritických informačních infrastruktur.

Nástroje budou sloužit členům CSIRT k rychlé orientaci v aktuální situaci s ohledem na probíhající kybernetické útoky, výskyt zranitelností a požadavků na důvěrnost, dostupnost a integritu kritických informačních infrastruktur. Díky tomu je možné zvolit optimalní strategii pro použití reaktivních opatření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ KÓD

VI20172020070

 

POSKYTOVATEL

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.