Oblasti výzkumu

Provádíme výzkum řady témat týkajících se kyberbezpečnosti. Naše současné projekty zahrnují měření a analýzu síťového provozu, síťovou bezpečnost a prostředí pro bezpečnostní výzkum a vzdělávání. Zkoumáme možnosti zlepšení technologií a dovedností bezpečnostních týmů. Vytváříme systémy a prototypy, přičemž řada z nich je prakticky používána.

 

Měření a analýza síťového provozu

Naším cílem je spolehlivě měřit a analyzovat síťová data, abychom porozuměli současným i budoucím hrozbám. Zkoumáme způsoby generování, sbírání a analýzy velkých objemů dat ve stále se vyvíjejících sítích. Vyvíjíme, nasazujeme a spravujeme nejmodernější infrastrukturu pro měření a analýzu síťového provozu s cílem získat situační povědomí o dějích probíhajících v kyberprostoru.

Síťová bezpečnost

Zaměřujeme se na technologie umožňující bezpečnostní analýzy nad velkými daty. Zkoumáme mechanizmy pro efektivní fungování bezpečnostních týmů pomocí získávání a analýzy dat, sdílení informací a automatizace podpory rozhodování. Vyvíjíme metody pro automatizaci složitých síťových útoků a zaměřujeme se na jejich rozsáhlé simulace a vyhodnocování.

Prostředí pro bezpečnostní výzkum a vzdělávání

Zaměřujeme se na budování znalostí o nových hrozbách a pomáháme v osvojování návyků správných a včasných reakcí na ně. Zkoumáme inovativní metody výuky špičkových dovedností v oblasti kyberbezpečnosti. Vyvíjíme unikátní platformu Kybernetického polygonu (KYPO), která poskytuje virtualizované, plně kontrolované a monitorované prostředí pro simulaci komplexních systémů a sítí.

CSIRT-MU Google Scholar profil

 

Individuální výzkumná témata

 

Cyber situational awareness and threat analysis

Čeleda Pavel, doc. Ing. Ph.D. 

ORCID
Google Scholar profil

Adaptive attack strategies

Drašar Martin, RNDr. Ph.D.

ORCID
Google Scholar profil

Digital forensics

Kouřil Daniel, RNDr. Ph.D.

ORCID
Google Scholar profil

Identity management

Procházka Michal, RNDr. Ph.D.

ORCID
Google Scholar profil

Active learning in cyber security

Vykopal Jan, RNDr. Ph.D.

ORCID
Google Scholar profil

Similarity-based network anomaly detection

Čermák Milan, RNDr.

ORCID
Google Scholar profil

Early detection and mitigation of network attacks

Husák Martin, RNDr.

ORCID
Google Scholar profil

Host trustworthiness estimation

Jirsík Tomáš, RNDr.

ORCIDGoogle Scholar profil

Cyber situational awareness and threat analysis

Laštovička Martin, Mgr.

ORCIDGoogle Scholar profil

Game-theoretic approaches in adaptive network defense 

Komárková Jana, Bc. RNDr.

ORCID
Google Scholar profil

Event-driven security monitoring and situational awareness

Tovarňák Daniel, RNDr. Ph.D.

ORCID
Google Scholar profil

Next generation application-aware flow monitoring

Velan Petr, RNDr.

Google Scholar profil

Data Visualization in Cyber Security

Vít Rusňák, RNDr. Ph.D.

ORCID
Google Scholar profil

In-depth exploration of interactions within cybersecurity systems

Švábenský Valdemar, Mgr.

ORCID
Google Scholar profil

Advanced threat analysis and response to sophisticated cyber  attacks

Špaček Stanislav, Mgr.

ORCID
Google Scholar profil

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.