Výzkumný profil CSIRT-MU


Vize

Chceme aplikovaným bezpečnostním výzkumem přispívat ke zvýšení úrovně kyberbezpečnosti v České republice i ve světě.

Výzkumný přístup

Experimentální počítačová věda a inženýrství

• Analýza reálného síťového provozu, bezpečnostních událostí a incidentů

Simulace bezpečnostního scénáře v testovacích prostředích (KYPO)

Oblasti výzkumu

Situační povědomí v síti (Network Situational Awareness)

Analýza síťových dat

Kyberbezpečnostní testovací prostředí

CSIRT-MU Google Scholar profil

 

Individuální výzkumná témata

 

Cyber situational awareness and threat analysis

Čeleda Pavel, doc. Ing. Ph.D. 

ORCID
Google Scholar profil

Adaptive attack strategies

Drašar Martin, RNDr. Ph.D.

ORCID
Google Scholar profil

Digital forensics

Kouřil Daniel, RNDr. Ph.D.

ORCID
Google Scholar profil

Identity management

Procházka Michal, RNDr. Ph.D.

ORCID
Google Scholar profil

Active learning in cyber security

Vykopal Jan, RNDr. Ph.D.

ORCID
Google Scholar profil

Similarity-based network anomaly detection

Čermák Milan, RNDr.

ORCID
Google Scholar profil

Early detection and mitigation of network attacks

Husák Martin, RNDr.

ORCID
Google Scholar profil

Host trustworthiness estimation

Jirsík Tomáš, RNDr.

ORCIDGoogle Scholar profil

Cyber situational awareness and threat analysis

Laštovička Martin, Mgr.

ORCIDGoogle Scholar profil

Game-theoretic approaches in adaptive network defense 

Komárková Jana, Bc. RNDr.

ORCID
Google Scholar profil

Event-driven security monitoring and situational awareness

Tovarňák Daniel, RNDr. Ph.D.

ORCID
Google Scholar profil

Next generation application-aware flow monitoring

Velan Petr, RNDr.

Google Scholar profil

Data Visualization in Cyber Security

Vít Rusňák, RNDr. Ph.D.

ORCID
Google Scholar profil

In-depth exploration of interactions within cybersecurity systems

Švábenský Valdemar, Mgr.

ORCID
Google Scholar profil

Advanced threat analysis and response to sophisticated cyber  attacks

Špaček Stanislav, Mgr.

ORCID
Google Scholar profil

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.