Předměty, které vyučujeme

Členové našeho týmu předávají své znalosti v rámci výuky předmětů na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.

Seminář simulace kyberútoků (PV276)

Předmět seznamuje studenty s kyberútoky a možnostmi jejich detekce a obrany v simulovaného prostředí Kybernetického polygonu (KYPO). Praktické dovednosti studenti využívají při přípravě kyberbezpečnostní hry, kterou veřejně prezentují na konci semestru.

Kybernetická bezpečnost v organizaci (PV210)

V tomto předmětu seznamujeme studenty s činností CSIRT týmu v organizaci a učíme je používat základní bezpečnostní nástroje. Ve výuce postupně vysvětlíme co to CSIRT tým je, jaká je jeho pozice v organizaci, jaké služby poskytuje a jak by měl vypadat profil pracovníka tohoto týmu.

Dále se v kurzu zaměřujeme také na více specializované činnosti, jakými jsou například incident handling, penetrační testování, zabezpečení a monitorování sítě či úvod do forenzní analýzy.

Advanced Topics of Cyber Security (PA211)

Tento předmět navazuje na kurz Kybernetická bezpečnost v organizaci a rozšiřuje témata v něm probíraná. Cílem je porozumění pokročilým konceptům při designování, vývoji, řízení a analýze systémů a nástrojů, využívaných CSIRT týmem. Předmět je vyučován v angličtině.

V kurzu se zabýváme ustanovením CSIRT týmu, jeho strukturou, penetračním testováním a dalšími technologiemi. Smyslem kurzu je prohloubení znalostí studentů v těchto tématech.

Secure Network Design (PA197)

Cílem předmětu je, aby studenti pochopili metody a technologie, které jsou základem pro design bezpečné sítě. Předmět je vyučován v angličtině.

Probírány jsou základní požadavky a principy bezpečnosti a spolehlivosti sítí. Dále se zaměřujeme také na chyby, hrozby a útoky, které jsou pro sítě specifické. A konečně se zabýváme designem a řízením spolehlivých sítích, jejich monitoringem, obrannými mechanismy a penetračním testováním.

Tematicky zaměřený vývoj aplikací v jazyce C/C++ (PB173)

V tomto předmětu se studenti učí používat moderní vývojové nástroje (IDE, debugger, verzovací nástroje aj.), dodržovat a používat dobré programátorské návyky a lépe se orientovat v praktických problémech řešených v oblasti studentova zaměření.

Tématy kurzu jsou například udržitelnost kódu, ladění a zpracování chyb, práce s pamětí a velkými daty či použitelnost aplikace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.