Členové CSIRT-MU

Vedoucí týmu

Pavel Čeleda

Pavel směřuje CSIRT-MU k výzvám, které dalece přesahují území České republiky. Tým CSIRT-MU se pod jeho vedením zapojuje do projektů po boku významných mezinárodních partnerů a řeší řadu národních projektů. Nemenší důraz je kladen na kontinuální zvyšování kvality služeb, které jsou poskytovány studentům a zaměstnancům Masarykovy univerzity.

Vedoucí skupin

reakce na incidenty

Tomáš Plesník

Skupina reakce na incidenty se věnuje odhalování kyberbezpečnostních hrozeb ohrožujících IT prostředí univerzity. V případě jejich výskytu se stará o jejich odstranění a minimalizaci případných dopadů. Uživatele a správce ICT informuje o aktuálních hrozbách a vydává doporučení, jak jim čelit. Pořádá školení pro studenty a zaměstnance univerzity.

Martin Drašar

proaktivní bezpečnost

Martin Drašar

Skupina proaktivní bezpečnosti se zaměřuje na výzkum a vývoj technických řešení pro efektivní fungování bezpečnostních týmů. Jedná se o vývoj nástrojů pro měření síťového provozu, analýzu infrastrukturálních dat, penetrační testování a zajištění síťové bezpečnosti. Zkoumá metody pro simulaci pokročilých útoků a efektivní obranu proti nim.

Odborní pracovníci


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.