Bc. Tomáš Plesník

Vedoucí skupiny Reakce na incidenty

Tomáš vede skupinu reakce na incidenty, v rámci které je jeho hlavním cílem eliminace kyberbezpečnostních hrozeb a zajištění bezpečného IT prostředí univerzity. Jeho odbornou specializací je monitorování a analýza provozu vysokorychlostních počítačových sítí, detekce kyberbezpečnostních útoků a pokročilá integrace bezpečnostních řešení za účelem efektivního řešení kyberbezpečnostních incidentů.

Tomáš se kyberbezpečnosti věnuje od roku 2006, kdy se v rámci projektu Liberouter věnoval testování bezpečnostních řešení pro monitorování a analýzu síťového provozu ve vysokorychlostních sítích. Následně se od roku 2008 podílel na řešení projektu CYBER, který byl realizován pro Armádu ČR. V roce 2009 spolupracoval na založení bezpečnostního týmu CSIRT-MU. Od roku 2013 se podílel na řešení projektu C4E, jehož základní cílovou skupinou byly složky Policie ČR, a projektu KYPO, jehož tým byl v roce 2016 oceněn Cenou ministra vnitra. Mezi léty 2015 a 2019 se ve spolupráci s NÚKIB přímo podílel na vytváření a realizaci všech národních a mezinárodních běhů technických cvičení Cyber Czech. Dlouhá léta zastával na CSIRT-MU roli zástupce vedoucího skupiny reakce na incidenty, jehož roli přebral na začátku roku 2018. Od této doby se primárně věnuje integraci a rozvoji nových trendů v oblasti kyberbezpečnosti s cílem navýšení úrovně zabezpečení univerzitního IT prostředí a jejich uživatelů. V současné době se podílí na řešení dvou evropských projektůCONCORDIA a SAPPAN.