doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.

Vedoucí bezpečnostního týmu CSIRT-MU 

Pavel hledá nové výzvy pro tým CSRIT-MU. Propojuje šikovné lidi a nejnovější technologie k řešení reálných problémů v kyberbezpečnosti. Vede výzkumné projekty a jejich výsledky uplatňuje ve službách pro univerzitu a při výuce studentů.

Kyberbezpečnosti se Pavel věnuje od roku 2006. Hned následující rok se podílel na založení univerzitní spin-off společnosti Flowmon Networks a dále následovaly projekty CAMNEP I a II, které byly realizovány pro americkou armádu. V roce 2009 spolupracoval na založení bezpečnostního týmu CSIRT-MU. Inicioval vznik KYPO projektu a jeho využití pro technická cvičení Cyber Czech. V roce 2016 převzal vedení CSIRT-MU a provedl jeho transformaci směrem k poskytování moderních služeb Masarykově univerzitě. Za zásadní považuje propojovat praxi s kvalitním výzkumem a posouvat hranice poznání v kyberbezpečnosti. Právě proto se podílel na vytvoření dvou významných center zaměřených na kyberbezpečnost – Centra excelence C4e a Národního centra kompetence NC3. Uvědomuje si důležitost předávání znalostí studentům a dlouhodobě se zaměřuje na jejich výuku a odborné vedení. V roce 2018 založil na Fakultě informatiky Laboratoř kyberbezpečnosti.