Naši partneři

Mezi naše partnery patří celá řada subjektů z veřejného i soukromého sektoru. Zde uvádíme pouze nejvýznamnější z nich.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

NÚKIB je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. Vznikl 1. srpna 2017 na základě zákona číslo 205/2017 Sb., kterým se změnil zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Náš tým s NÚKIB spolupracuje na řešení otázek kyberbezpečnosti a přípravě bezpečnostního cvičení Cyber Czech.

 
https://webcentrum.muni.cz/media/3009596/nukib.png

CESNET

CESNET je sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky, které provozuje a rozvíjí národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání zahrnující počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště, prostředí pro spolupráci a nabízející širokou škálu služeb. Náš tým se sdružením CESNET dlouhodobě spolupracuje. Výsledkem této spolupráce jsou mimo jiné projekty SABUSecurity Cloud.

 

 https://webcentrum.muni.cz/media/3053467/cesnet_rgb.png?width=209&height=92

GÉANT

GÉANT je přední evropské sdružení zaměřující se na spolupráci ohledně e-infrastruktury a služeb pro výzkum a vzdělávání. Jde o celou řadu aktivit, jejichž smyslem je zlepšování světa pomocí technologií. Mezi tyto aktivity spadají také ty, které se zabývají řešením bezpečnostních otázek.
Náš tým úzce spolupracuje s pracovní skupinou TF-CSIRT, která pod hlavičkou GÉANT působí.

 

https://webcentrum.muni.cz/media/24690/ga_logo.jpg?width=202&height=101

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Fakulta informatiky (FI) byla na Masarykově univerzitě založena v roce 1994 jako první samostatná fakulta tohoto druhu v České republice. Za dobu své existence dosáhli pracovníci fakulty i její absolventi řady významných úspěchů. Hlavními důvody jsou vysoká úroveň výuky a vědeckého výzkumu.
CSIRT-MU se podílí jak na výuce, tak na výzkumu. Vyučujeme vlastní předměty a v rámci výzkumu spolupracujeme s odbornými výzkumnými pracovišti FI. Například s centrem CRoCS, laboratoří Lasaris, nebo laboratoří kyberbezpečnosti (KYPO).

Flowmon Networks

Společnost Flowmon Networks se zaměřuje na správu a zabezpečení síťových infrastruktur firem prostřednictvím vývoje moderních technologií pro monitorování a analýzu chování počítačových sítí. V roce 2007 začínala jako spin-off MU, VUT a CESNET, dnes jde o celosvětově uznávanou technologickou společnost. S Flowmon Networks dlouhodobě spolupracujeme na smluvním výzkumu a projektech Technologické agentury ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.