MUNI a NAKIT připravily kurzy kyberbezpečnosti pro IT profesionály

Masarykova univerzita (MUNI) a Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) během tohoto roku spolupracovaly v projektu Bootcamp. Cílem projektu bylo vytvořit sérii prakticky orientovaných kurzů o kyberbezpečnosti určených pro IT profesionály. Kromě rozvoje kompetencí v odborných kyberbezpečnostních tématech je smyslem kurzů také usnadnit spolupráci mezi IT pracovníky a bezpečnostními týmy.

18. 1. 2021

Projektový tým složený z expertů z praxe i specialistů na vzdělávání vytvořil pět e-learningových kurzů. Mezi nimi můžeme najít jeden přehledový kurz kyberbezpečnosti pro IT administrátory a čtyři specializované, které se zaměřují na incident handling, penetrační testování a forenzní analýzu strojů a sítí. Kurzy pokrývají jak procesní, tak technologické aspekty uvedených témat.

Kromě nutné teorie jsou kurzy doplněné praktickými úkoly, které umožňují okamžitě aplikovat získané poznatky. Některé z těchto úkolů mají formu tzv. „hands-on“ cvičení realizovaných skrze KYPO Cyber Range platformu. „Při přípravě praktických úkolů jsme využili naše zkušenosti s přípravou kyberbezpečnostních cvičení pro soukromý i veřejný sektor, kam mimo jiné spadá také spolupráce na přípravě všech dosavadních ročníků národního bezpečnostního cvičení Cyber Czech“, uvádí Jakub Čegan, vedoucí projektu CSIRT Bootcamp.

Vzdělávání IT pracovníků je důležitým kyberbezpečnostním opatřením, kterému však není často věnována dostatečná pozornost. Tito pracovníci jsou klíčoví pro bezpečnost celé organizace. Naše kurzy jim pomohou aplikovat kyberbezpečnostní opatření a zároveň jim usnadní spolupráci s bezpečnostními týmy při řešení incidentů. „Vzdělávání provozních IT pracovníků v kybernetické bezpečnosti je nesmírně důležité, protože jednak musí rozumět tomu, proč by měli zavádět konkrétní bezpečnostní opatření, která jim často komplikují práci, měli by umět správně zareagovat na dění ve své síti a naučit se spolupracovat s bezpečností při řešení incidentu.“, doplňuje Vladimír Rohel, vedoucí týmu na straně NAKIT. První účastníci budou moci kurzy absolvovat již na jaře roku 2021.

Projekt Bootcamp je zastřešený Národním centrem kompetence pro Kyberbezpečnosti, které si klade za cíl zefektivnění výzkumu a vývoje inovativních a v praxi uplatnitelných opatření kybernetické bezpečnosti s celospolečenským dopadem. Centrum proto propojuje špičková mezioborová pracoviště výzkumné a aplikační sféry, která dlouhodobě působící v oblastech kyberbezpečnosti. V rámci projektu Bootcamp tak mohli spolupracovat odborníci z kyberbezpečnostního týmu Masarykovy univerzity CSIRT-MU a Národní agentury pro komunikační a informační technologie. Projekt je financován Technologickou agenturou ČR.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.